firmy i instytucje

Szybki rozwój wymaga
stałego podnoszenia
kompetencji...

seniorki i seniorzy

Jaki sens ma długie 
życie jeśli się go 
nie pamięta ?

szkolenia otwrtepanie i panowie

Przeciętny pracownik w USA
zmienia pracę 11 razy
w ciągu życia

ZAPAMIĘTYWANIE

Przedstawiamy kilka praktycznych przykładów rozumowania przy zapamiętywaniu.

 

 

O pamięci i pamiętaniu

 

 
 
 
Ćwiczenie myślenia:
                      logicznego
                             - kreatywnego
                             - abstrakcyjnego

Szkolenia

*
 

dla firm i instytucji

-twój umysł - twój kapitał
 -wprowadzanie zmian
 

dla seniorów

-spotkania z pamięcią
 - głowa zawsze młoda
 

otwarte

-akademia zapamiętywania
 - język obcy zarządzanie zmianą