Bicie rekordu pamięciowego w zapamiętywaniu kart ...
Wybitne umiejętności zapamiętywania wydają się być zarezerwowane dla wąskiego grona osób genialnych albo dla ludzi z zespołem sawanta (przykładem niektórzy autystycy wykazujący się niezwykłą pamięcią). Jednak zadziwiająca pamięć nie jest przeznaczona jedynie dla tych dwóch grup ludzi, obdarzonych przez los niezwykłym darem. Nadzwyczajną sprawność pamięci można osiągnąć poprzez ćwiczenia. A potem sprawdzić się wśród najlepszych, biorąc udział w światowych mistrzostwach pamięci. Jedną z dyscyplin jest zapamiętywanie kart do gry.

Media