Biznes

Przedstawiamy przykładowe szkolenia jakie realizujemy dla firm i instytucji. Szczegółowy zakres programowy, rodzaj ćwiczeń i zajęć teoretycznych jest zawsze indywidualnie opracowywany, w celu zrealizowania określonych potrzeb Odbiorców szkolenia.

Cel szkolenia:

Podniesienie wiedzy dotyczącej procesu wprowadzania zmian, rozwój umiejętności zaplanowania i wprowadzenia zmiany.

Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu technik zapamiętywania przydatnych w
nauczaniu, uczeniu się oraz w życiu codziennym.