Wprowadzenie do nauki anatomii

wtorek, 07 lipiec 2015 11:00

Nauka anatomii jest przykładem doskonale ilustrującym trudność opanowania pamięciowego konkretnej wiedzy i wskazującym wszelkie słabości - zarówno ograniczenia uczącego się, jak i systemu, który naucza.

Anatomia - połączenia kości

piątek, 25 wrzesień 2015 14:00

Przykład "obrazowego" zapamiętywania anatomii.

Hormony

czwartek, 27 sierpień 2015 08:00

Zacznijmy od hormonów wydzielanych przez podwzgórze.

Przywileje szlacheckie

środa, 22 lipiec 2015 18:00

Przywilej, czyli prawo do korzystania ze szczególnych względów, może bardzo ułatwiać życie. Jednak dla studentów, którzy muszą nauczyć się przywilejów szlacheckich, jest to nierzadko twardy orzech do zgryzienia.