planszówki, zaproszenie na spotkania z grami

Rozwijane kompetencje na poziomie wiedzy:

 • Uczestnik pozna zasady funkcjonowania pamięci
 • Uczestnik zapozna się z technikami zapamiętywania
 • Uczestnik dowie się, jak zoptymalizować proces uczenia się

Rozwijane kompetencje na poziomie umiejętności:

 1. Uczestnik poprawi umiejętność  szybkiego zapamiętywania

Uczestnik potrafi praktycznie wykorzystać techniki zapamiętywania

 1. Uczestnik potrafi przygotować treści, których naucza, wykorzystując mnemotechnikę
  1. Uczestnik zwiększy poczucie swoich kompetencji
  2. Uczestnik zwiększy gotowość do przełamywania schematów myślenia i nawyków zachowania

Rozwijane kompetencje na poziomie postaw:  

 1. Uczestnik zwiększy poczucie swoich kompetencji
 2. Uczestnik wykaże się większą otwartością na zmiany
 3. Uczestnik zwiększy gotowość do przełamywania schematów myślenia i nawyków zachowania