planszówki, zaproszenie na spotkania z grami

 

Program szkolenia:
1. Pamięć wewnętrzna kontra zewnętrzna. 
a. Kiedy którą stosować?
b. Informacje pierwszorzędowe i peryferyjne
c. Sytuacje zawodowe, w których dobra pamięć gra główną rolę
d. Określenie wymagań co do sprawności pamięci w pracy

2. Punkt wyjścia dobrej pamięci
a. Koncentracja i uwaga
b. Porządkowanie i organizacja
c. Motywacja i wytrwałość

3. Techniki zwiększające pojemność pamięci – jak zbudować fenomenalną pamięć
a. Techniki zapamiętywania przydatne w pracy: zapamiętywanie liczb, procedur, nazwisk, nazw i zwrotów obcojęzycznych 
b. Ćwiczenie pamięci krótkoterminowej – zamiast 7 zapamiętaj 57 informacji!
c. Techniki pamięciowe – możliwości i ograniczenia

4. Metapamięć i jej wpływ na rozwój pamięci – procesy zapamiętywania i przypominania sobie
a. Prawa, które rządzą Twoją pamięcią
b. Dwa filary pamięci, reguła 5
c. Najczęściej popełniane błędy