planszówki, zaproszenie na spotkania z grami

Program szkolenia:
  1. Czym jest zmiana? Cele i istota zmiany
  2. Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? Autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany. Reakcje na zmianę.
  3. zmianaZmiana – szansa czy konieczność?
  4. Strategie wprowadzania zmian.
  5. Dlaczego ludzie obawiają się zmian? Opór w zmianie
  6. Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu wprowadzania zmiany.
  7. Emocje w zmianie. Krzywa emocji, cykl żalu.
  8. Analiza swoich mocnych i słabych stron we wprowadzaniu zmiany.
Kompetencje na poziomie wiedzy:

-      -  uczestnik dowie się, jakie czynniki inicjują i wspierają zmianę

- uczestnik pozna różne reakcje na zmianę

- uczestnik pozna zasady efektywnego uczenia się nowych treści

Kompetencje na poziomie umiejętności:

- uczestnik zbuduje świadomość, co się (z nim) dzieje podczas przechodzenia przez zmianę

- uczestnik będzie potrafił sterować procesem zmiany poprzez dobór strategii wprowadzenia zmiany, udzielanie wsparcia podczas wprowadzania zmiany

- uczestnik będzie potrafił przygotować dla siebie plan działania, który pozwoli skutecznie realizować zmianę

- uczestnik będzie potrafił zoptymalizować proces uczenia się

Kompetencje na poziomie postaw:

- uczestnik wykaże się większą otwartością na zmiany

- uczestnik zwiększy poczucie kompetencji i wpływu na efekty wprowadzania zmian u siebie i pracowników

- uczestnik podniesie samoocenę dotycząca możliwości uczenia się