planszówki, zaproszenie na spotkania z grami


Cel szkolenia:
poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przyswajania nowych treści i nabywania nowych kompetencji.


Rozwijane kompetencje na poziomie wiedzy:

  • Uczestnik dowie się, jak w krótkim czasie zapamiętać dużą ilość informacji
  • Uczestnik pozna techniki zapamiętywania przydatne w pracy zawodowejexpert
  • Uczestnik dowie się, jak zoptymalizować proces uczenia się
  • Uczestnik pozna czynniki wspierające i hamujące proces uczenia się

Rozwijane kompetencje na poziomie umiejętności:
1. Uczestnik poprawi umiejętność szybkiego zapamiętywania poprzez:
- zwiększenie pojemności pamięci
- skrócenie czasu zapamiętywania
2. Uczestnik potrafi praktycznie wykorzystać techniki zapamiętywania
- trwalsze i szybsze zapamiętywanie nowych, często obcych wyrażeń
- zapamiętywanie rysunków, schematów, procedur
- zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk
3. Uczestnik poprawi myślenie skojarzeniowe, abstrakcyjne, kreatywne
4.Uczestnik potrafi zaplanować czas na przyswojenie nowych treści w pracy własnej i pracowników


Rozwijane kompetencje na poziomie postaw:
1. Uczestnik zwiększy poczucie swoich kompetencji
2. Uczestnik wykaże się większą otwartością na zmiany
3. Uczestnik zwiększy gotowość do przełamywania schematów myślenia i nawyków zachowania

Więcej w tej kategorii: Akademia zapamiętywania »